Priser fat

Priser Fat

Prislista

Fatköp

Återfyllnad

*I priset ingår förutom fat, lagring, buteljering, etikett , administration samt en hanteringskostnad
**När fatet är buteljerat och flaskorna hämtas ut tillkommer en kostnad för alkoholskatt, moms samt Systembolagets påslag.
***I priset ingår, lagring, buteljering, etikett , administration samt en hanteringskostnad

Tilläggstjänster